BG
 
ST Architekten Logo

Криминалистична архитектура

Криминалистичната архитектура е „археологията на близкото минало“ и „форма на съставяне на бъдещето“. Криминалистичните архитекти изследват взаимодействия и логики на действие. Те отразяват обективни и субективни вероятности и последствия от действия. Те анализират гледни точки в застроена среда, пространствено доказват достоверността на свидетелски показания, реконструират посоката на изстрели, последователността на събития и т.н. Считани за патолози на застроената среда, архитектите криминалисти са тези, които знаят как безразборно разхвърлени парчета от една сграда могат и трябва да се съберат в едно цяло.

Ние в ST Architekten GmbH прилагаме технологията 3D скениране при разследване на произшествия. В сравнение със стандартните методи за разследване, този подход гарантира прецизността на експертизите, понижава разходите и запазва доказателствения материал. Използваната от нас технология позволява извършване на пространствени анализи в криминалните разследвания. Горди сме с използваните от нас методи за събиране на факти и за изземване на улики с цел изследване и докладване на достоверни резултати. Освен 3D лазерно скениране, нашите методи за безконтактно заснемане включват инфрачервена термография и различни специализирани софтуерни приложения за 3D анализ и визуализация на застроена среда.