ВАШИЯТ УМЕЛ ПАРТНЬОР
BG
 
ST Architekten Logo

Консултиране

В сътрудничество с Institute for Information Management in Engineering (IMI) към Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ние можем да Ви консултираме при вземането на решения относно проектирането и изграждането на умни сгради. Всички аспекти на прилагането на 3D лазерно скaниране, BIM, Virtual Reality и Digital Twinn при прединвестиционни проучвания, разработване на генерални концепции за ново строителство, индивидуализирано проектиране на нови сгради, архитектурно 3D-заснемане и проектиране на преустройства на съществуващи сгради ще Ви бъдат разяснени в пълнота.
Така ще можете да прецените предимствата, които има една сграда с интелигентна функционалност. Нашата експертиза относно интуитивното управление на: отоплението вентилацията и климатизацията; потреблението на електричество и вода; осигуряването на сигурност и безопасност; връзките с транспортни и информационни комуникации; операциите по поддръжка и т.н. ще ви разкрие, как желаната от Вас сграда ще получи висока добавена стойност на комфорт и ефективност..