BG
 
ST Architekten Logo

Консултантски дейности

Бизнес дейността на ST Architekten GmbH се състои в предоставянето на експертни консултантски услуги по всички въпроси от областите на проектирането и строителството, вкл. осъществяване на прединвестиционни проучвания, разработване на генерални концепции за ново строителство, архитектурно 3D-заснемане и проектиране на преустройства и модернизации на съществуващи сгради.
Фирмата притежава специфични умения и опит при консултиране на немски клиенти в България, както и на български клиенти в Германия. Компетенциите ни както по технически, така и по организационни въпроси в двете държави ни служат за създаването на успешни мостове между различни култури и гарантират лесна и ефективна комуникация. Наши клиенти са инвеститори на сгради, строителни фирми, проектанти и др. фирми и физически лица, ангажирани в проектния и строителния процеси.