ВАШИЯТ УМЕЛ ПАРТНЬОР
BG
 
ST Architekten Logo

Научно-изследователска и развойна дейност

Целта на собствената научно-изследователска и развойна дейност на фирмата е да проучим възможностите и да създаваме иновативни продукти, процеси и услуги с висока стойност за нашите клиенти. Тази инициатива подпомага и усвояването на нови технологии и въвеждането на нови методи в работните процеси на нашата компанията.

Още при своето създаване ST Architekten GmbH е дефинирала иновационна стратегия за своето развитие. Участвали сме в множество интердисциплинарни изследователски проекти, посветени на различни приложения на технологията 3D лазерно скениране. Корпоративното ни ноу-хау включва иновативни решения в областите: управление на 3D лазерни скенове, интеграция на данни от 3D лазерни скенове със системи за фасилити мениджмънт и приложения на 3D лазерното скениране при разследване на произшествия и криминални престъпления.