ВАШИЯТ УМЕЛ ПАРТНЬОР
BG
 
ST Architekten Logo

Архитектурно заснемене чрез 3D лазерно скaниране

За голяма част от сградния фонд липсват чертежи, които да отговарят на тяхното реално състояние към настоящия момент. Нашите архитекти са специализирани в изработката на архитектурни заснемания на сгради и съоръжения и имат над 14 години опит в над 200 реализирани проекта с технологията 3D лазерно скениране. Ние създаваме прецизни 2D/3D чертежи, които детайлно отразяват реалната геометрия на обектите. Предхождаща проектирането в застроена среда, технологията ни гарантира сигурна база, върху която да развиваме проектите си и по този начин да редуцираме до минимум непредвидените разходи, които най-често резултират от несъответствия между планираното и действителното. Дейността ни се простира както в областта на архитектурата, така и в индустрията, при консервация на паметници на културата и др.

3D лазерното скениране се е доказало в нашите проекти като изключително ефикасен инструмент за контрол на качеството на строителството и документиране по време на строителството. Бързото откриване на несъответствия между проектираното и построеното още по време на неговото изграждане, води до своевременни корекции и избягване на натрупването на грешки. Контролът върху геометрията на строежите чрез 3D лазерен скенер е гаранция за качеството на обектите като цяло и за правилното разположение на техническото оборудване в сградата от идеята на проектанта до нейната реализация.