BG
 
ST Architekten Logo

Архитектурно заснемене чрез 3D лазерно скaниране

За голяма част от сградния фонд липсват чертежи, които да отговарят на тяхното реално състояние към настоящия момент. Нашите архитекти са специализирани в изработката на архитектурни заснемания на сгради и съоръжения и имат над 14 години опит в над 200 реализирани проекта с технологията 3D лазерно скениране. Ние създаваме прецизни 2D/3D чертежи, които детайлно отразяват реалната геометрия на обектите. Предхождаща проектирането в застроена среда, технологията ни гарантира сигурна база, върху която да развиваме проектите си и по този начин да редуцираме до минимум непредвидените разходи, които най-често резултират от несъответствия между планираното и действителното. Дейността ни се простира както в областта на архитектурата, така и в индустрията, при консервация на паметници на културата и др.

3D лазерното скениране се е доказало в нашите проекти като изключително ефикасен инструмент за контрол на качеството на строителството и документиране по време на строителството. Бързото откриване на несъответствия между проектираното и построеното още по време на неговото изграждане, води до своевременни корекции и избягване на натрупването на грешки. Контролът върху геометрията на строежите чрез 3D лазерен скенер е гаранция за качеството на обектите като цяло и за правилното разположение на техническото оборудване в сградата от идеята на проектанта до нейната реализация.