ВАШИЯТ УМЕЛ ПАРТНЬОР
BG
 
ST Architekten Logo

Компания

Ес Те Архитектен ГмбХ - Вашето архитектурно бюро в Мюнхен

В нашето архитектурно бюро в Мюнхен екип от ентусиазирани архитекти предлагат иновативно и устойчиво архитектурно планиране на сгради и предоставят всички видове архитектурни услуги.

Независимо дали искате да изградите офис сграда, хотел, промишлена сграда или собствен дом, дали имате специфични бизнес идеи, визии или мечти, Вашите желания са на първо място за нас. Нашето архитектурно бюро в Мюнхен гарантира отлично обслужване и приложение на най-нови технологии. Ние сме Вашият надежден архитект както за реконструкции, така и за ново строителство.

Архитектура с широка гама от предлагани услуги

Ние сме Вашият архитект, когато става въпрос за реконструкция, саниране и модернизиране на сгради в Мюнхен и навсякъде по света, тъй като ние имаме над 14 години опит със заснемания чрез 3D лазерно скениране. Използвали сме нашия метод за 3D скениране в повече от 200 проекта в цяла Европа, САЩ и Азия. 3D скенерите позволяват бързо и много точно създаване на проектна документация, които използваме за основа при осъществяването на високо качествено планиране на реконструкции.

Благодарение на нашето ноу-хау и гъвкавост, ние успешно водим Вашите международни проекти до успех, тъй като новите предизвикателства са в основата на нашата работа.

В нашето портфолио можете да намерите и специални области като научно-изследователски и развойна дейност и криминалистична архитектура. Интердисциплинарните проекти водят до синергични ефекти, които от своя страна ни дават конкурентни предимства.

Реконструкция и строителство – силен партньор от началото до края

Ако сте избрали услугите на STArchitektenGmbH в Мюнхен, Вие ще бъдете придружени от опитни архитектисъс съвет и подкрепа през всички фази на проекта: от набавянето на първоначална информация, през различните етапи на планиране на строителството, в обявяването на конкурс и на избор на строител, както и по време на самото строителството до цялостното завършване на Вашия строителен проект. При планирането на строителството ние изцяло ще се съобразим с Вашите желания и ще се опитаме да осъществим Вашите идеи по най- добрия възможен начин. При това ние ще вземем предвид Вашите финансови възможности, както от значение е и отговорното отношение към околната среда и устойчивото строителство.

Дали реконструкция или ново строителство – при нужда ние ще оптимизираме планираното строителство по време на изпълнение на проекта, за да реализираме по възможно най- добрия начин Вашите желания.По време на строителната фаза ние ще следим стоежа на Вашата сграда, ще представляваме интересите Ви пред строителния предприемач и по този начин Ви гарантираме високо качество и оптимално съотношение между цена и производителност.

Така Вие ще сте спокойни, а ние ще поемем отговорността. Ние ще се погрижим не само за това, Вашият проект да притежава първокласен външен вид - като Ваш архитект, ние отчитаме и факторите, че сградите трябва да бъдат дълготрайни и с ниски разходи за поддръжка.

Вашият архитект в Мюнхен - ние Ви подкрепяме със съвети и практическа помощ

Широкият спектър от предлагани услуги на ST Architekten GmbH включва експертни консултации и подкрепа във всички аспекти, свързани с планирането и строителството.

Ние сме със съзнанието, че планирането и строителството на сгради не е непременно част от ежедневните Ви задачи, и нашите архитекти са готови да Ви подкрепят със съвети. Представете ни Вашите идеи и желания и ние ще Ви направим подходящи предложения за реконструкция или ново строителство.

В допълнение, ние с удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси относно международни проекти или ще Ви предоставим информация по технически въпроси. По този начин, нашето архитектурно бюро в Мюнхен е Ваш стабилен партньор от самото начало, на когото можете да разчитате.

Иновации за оптимална реализация на Вашите идеи

Вие сте планирали необичаен проект за строителство и все още търсите силен партньор до Вас? Архитект от нашето архитектурно бюро в Мюнхен с удоволствие ще Ви подкрепи в реализирането на идеите Ви. Ние предлагаме не само стандартни решения, но се радваме да бъдем вдъхновени от Вашите индивидуални желания и заедно с Вас да изследваме иновативни сфери, в които се прилагат необичайни форми и нови материали.

Нашите задълбочени познания и експертиза на различни строителни технологии от цял свят ни позволява да предлагаме широка гама от иновативни комбинации, чрез които оптимално да се реализира Вашата идея. Архитектите от нашето бюро могат да предложат индивидуални решения, насочени специално към Вашите нужди. Свържете се с нас и ни споделете Вашите идеи. По телефон или чрез електронна поща, ние сме винаги на Ваше разположение.